Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w województwie lubelskim

Wykaz honorowych Patronatów Lubelskiego Kuratora Oświaty

 Informacje MEN o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 

 

"Zawodowy Strzał w 10" informator o zawodach i szkołach województwa lubelskiego 2018/19

Kuratorium Oświaty w Lublinie, w ramach kampanii informacyjno- promocyjnej 'Zawodowy Strzał w 10' przygotowało informator o zawodach i szkołach województwa lubelskiego, w których realizowane jest kształcenie zawodowe. Informacje w nim zebrane pozwolą rodzicom i podopiecznym na zaplanowanie i dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu przez uczniów szkoły gimnazjalnej.

 

Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019. 

Treść zarządzenia znajduje się w załącznikach:

załącznik nr 1.pdf (2.25 kB)

Zarządzenie  Nr 11/2018 LKO w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

W załączeniu treść zarządzenia.

 Należy pamiętać, że nie wszystkie szkoły uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. O sposobie rekrutacji dowiecie się na stronach tych szkół.

 Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej