Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża

2. Informacja o rekrutacji

3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

5. Oświadczenie woli