Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Niedrzwica Duża

Informacja o rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Szkole w Krężnicy Jarej

Karta zgłoszenia dziecka  z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie woli