"Przekazanie Sztandaru Oddziału AK "Rysia" dla Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej 06.06.2017"

zdjęcia z uroczystości