Zdjęcia z uroczystości nadania imienia szkole 

29.09.1996 Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jara

01.10. 2016

Jubileuszowe wydanie gazetki 

 Zdjęcia z uroczystości 

 

20 lat temu 29 września 1996 r. naszej Szkole Podstawowej nadano  zaszczytne imię Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej. Otrzymała ona sztandar ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin. Na jednej jego stronie widnieje godło Polski i nazwa szkoły, zaś na drugiej - obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, symbol AK i Polski walczącej oraz hasło „Bóg-Honor-Ojczyzna”.
Zarówno to chlubne imię, jak i hasło na sztandarze, zobowiązują  w szczególny sposób całą społeczność:
 - uczniów - do wytrwałości w zdobywaniu  wiedzy i poszukiwaniu prawdy  oraz pielęgnowania tradycji,
- nauczycieli i pracowników szkoły  – do owocnego dzielenia się słowem i przykładem, kształtowania charakterów i postaw młodzieży,
- rodziców – do wspierania działań szkoły w wychowaniu młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych.
Od dwudziestu lat staramy się rzetelnie wypełniać  postawione przed nami zadania. Organizujemy uroczystości o charakterze patriotycznym, dbamy o groby poległych i pomordowanych, kultywujemy pamięć o żołnierzach Armii Krajowej, nagrywamy płyty z piosenkami żołnierskimi i patriotycznymi, organizujemy Festiwal Piosenki Patriotycznej, wysyłamy kartki okolicznościowe do uczestników Powstania Warszawskiego.
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach  nie zabraknie nam sił i pomysłów,  by podejmować kolejne inicjatywy na rzecz wspólnego dobra.
Niech ten dzisiejszy jubileusz przywołuje piękne wspomnienia minionych lat i będzie okazją do spojrzenia  w przyszłość, jak wyraził to św. Jan Paweł II – „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
                                                                                                            
Beata Tymczak
Dyrektor Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej