Język polski                Klasa 3

Język angielski          Klasa 3 

Historia    Klasa 3

WOS - Klasa 2-3

Biologia " Puls Życia"     Klasa3

Chemia             Klasa 3

Geografia  "Puls Ziemi"       Część 3

Matematyka         Klasa 3   Statystyka i prawdopodobieństwo  Funkcje

Fizyka     Klasa3

EDB: Klasa 3

Religia  1 - 3