Hymn szkoły 

Umiej cieszyć się z piękna, które wokół nas

Z barw i kształtów i migotania gwiazd.

Słuchaj mądrych słów

sam też mądre słowa mów

wykorzystaj darowany Ci czas.

Gdy upadnie ktoś, szybko podaj dłoń

nawet jeśli Cię za to wydrwi świat.

Obojętność skreśl

ludziom szczere serce nieś

Ile z siebie innym dasz tyleś wart.

Kraju przeszłe dni, bohaterów jego czcij

Szanuj wielkość jego i pamiętaj łzy

Swe zdolności mnóż,

Wiarą, wiedzą Polsce służ

Bo jej przyszłość budujesz i Ty.

                                          Słowa: pani Anna Brodowska

                                             Muzyka: pani Anna Drążkowska