Wydarzenia w roku szkolnym 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku w Oddziale Przedszkolnym  22.06.2017

Stanisław Łukasik ps. „Ryś” - Msza Św. w Kościele w Konopnicy 25.06.2017"

Dzień Sportu w Szkole Podstawowej 21.06.2017

Przekazanie Sztandaru Oddziału AK "Rysia" dla Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej 06.06.2017

zdjęcia

Ognisko  szóstej klasy 19.06.2017

III miejsce w wojewódzkim konkursie ekologiczno-regionalnym  "Lubelszczyzna  - Moja Mała Ojczyzna" 

Tegorocznym tematem IX edycji konkursu ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” organizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Suścu jest „Geografia lubelskich opowieści, legend i baśni”. Konkurs objęty jest Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewodę Lubelskiego. Temat skłonił nas do zebrania i opisania wiedzy o postaciach, wydarzeniach i osobliwościach Krężnicy Jarej, opisanych w legendach, podaniach, różnorodnych publikacjach.

Pod opieką pani Grażyny Adamek opracowałyśmy specjalne wydanie gazetki szkolnej „Śladami Naszej Małej Ojczyzny ” w której obok streszczeń, dostępnych publikacji o naszej Krężnicy i wywiadu ze starszymi mieszkańcami, umieściłyśmy własne teksty. Nasza praca została bardzo wysoko oceniona, ponieważ zajęłyśmy w kategorii szkol podstawowych III miejsce.

Bardzo się cieszymy nie tylko nagrodami rzeczowymi, wycieczką na ścieżkę dydaktyczną „Czartowe Pole” dla uczestników, ale również tym, iż pracując nad  wydaniem gazetki poszerzyłyśmy wiedzę historyczną, świadomość ekologiczną i kulturową Naszej Małej Ojczyzny.

Weronika Dyrda, Julia Trepiak, Anna Szewczyk - zdjęcia z wycieczki dla uczestników i wręczenia nagród

 

 Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 2.05.2017

Warsztaty przyrodnicze w Roztoczańskim parku Narodowym maj 2017

Festyn rodzinny " Na spotkanie z latem"

Gra terenowa "Jak dobrze znasz Krężnicę Jarą" 

 W kwietniu bieżącego roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Aktywator młodzieżowy" zorganizowanym przez Fundację "Sempre a Frente".  Jego celem było zachęcenie młodzieży do działania w 3 obszarach: 1. Młodzież dla Młodzieży; 2. Młodzież dla Społeczności Lokalnej, 3. Młodzież dla Miejscowości. Uczniowie gimnazjum zaplanowali grę terenową dla swoich rowieśników. 

Celem skromnego projektu naszego gimnazjum było zaktywizowanie młodzieży, danie jej impulsu do podjęcia współpracy, zdobycie wiedzy na temat naszej miejscowości jej zasobów środowiskowych, ale także jej ciekawej historii. Uczniowie zaproponowali zorganizowanie gry terenowej, która łączyłaby w sobie element rywalizacji ze współpracą .  

Zadaniem uczestników było przygotowanie rywalizacji, rozpropagowanie gry w lokalnym środowisku, zakup potrzebnych materiałów, przygotowanie pytań, zadań, zakup nagród oraz przygotowanie spotkania integracyjnego dla wszystkich uczestników na zakończenie w formie ogniska z pieczeniem kiełbasek. 

Gra terenowa odbyła się 13 czerwca. Drużyny 5 -osobowe reprezentujace otrzymały mapki oraz zestawy  17 zadań (Zostały przygotowane 3 wersje).  Wzięli w niej udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Pytania dotyczyły środowiska naturalnego Krężnicy Jarej, historii, instutucji położonych na terenie Krężnicy Jarej. 

W kategorii szkoła podstawowa wyniki były następujące: 

I m. kl. IV - 15 p. 

II m. kl. VI - 14,5 p. 

III m. kl. V - 12 p. 

W kategorii gimnazjum wyniki były następujące: 

I m. kl. IIIa - 15,5 p. 

II m. kl. II - 14 p. 

III m. kl. IIIb - 13,5 p. 

Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące dla organizatorów w pizzerii, aby podsumować działania, stwierdzić, co się udało a co nie. Wszyscy uczestnicy projektu stwierdzili, że dużo nauczyli się w trakcie realizacji projektu i chcieliby podobną inicjatywę zorganizować w przyszłym roku szkolnym. 

Zdjęcia

 

Barbara Mirosław

Spotkanie  ze świeckimi misjonarzami Elzbietą i Zbigniewem Jęczmykami ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którzy pracowali w Tanzanii wśród dzieci albinowskich, niewidomych i głuchych. odbyło się  w naszej szkole 12 maja 2017r. Oprócz relacji  z wyprawy mogliśmy również obejrzeć wystawę...

"Tutaonana kesho do zobaczenia jutro..."

Dzień Otwartych Drzwi 2017

Serduszkowo "Walentynki 2017"

14 lutego 2017 r. minęła 75. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W rocznicę tego wydarzenia Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej otrzymała z rąk Wojewody Lubelskiego medal „Pro Patria” nadany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szkoła w Krężnicy Jarej od 20 lat nosi imię Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej. Nazwą nawiązuje do niepodległościowych i patriotycznych tradycji tych terenów. Za kultywowanie pamięci o bohaterach AK szkoła w Krężnicy Jarej została odznaczona medalem „Pro Patria”. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył także Dyplom Uznania Pani Mariannie Wilczek, mieszkance Krężnicy Jarej, za wieloletnią opiekę nad miejscami pamięci narodowej – m.in. pomnikiem pomordowanych w lipcu 1944 r. mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola z powiatu parczewskiego. Ponadto Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przyznał cztery pamiątkowe odznaczenia następującym Paniom: Jolancie Kwiecień, Izabeli Mazurek, Elżbiecie Nowakowskiej i Beacie Tymczak. Odznaczenia „Za zasługi dla ŚZŻAK” wręczyli przedstawiciele związku: P. Longin Rozwadowski, P. Bartłomiej Grzegorczyk i P. Jarosław Cybulak. Uroczystość zakończyła się wzruszającą częścią artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej.Kolejnym punktem było zwiedzanie wystawy poświęconej Armii Krajowej i 14 Placówce AK Krężnica Jara. Uroczystość upłynęła w podniosłej atmosferze.

Uroczystość odznaczenia Szkoły podstawowej medalem "Pro Patria" 14.02.2017

Szkolny Konkurs "Promocja zdrowia" klasy IV - VI

Szkolny Konkurs Wiedzy "Dbamy o Zdrowie" Klasy 0 -  III

Wycieczka do Warszawy 

Projekt edukacyjny z historii w klasie piątej.

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości.

22.12.2016 Jasełka.

Wręczenie nagród" Jan Paweł II - podróznik" w SP w Sobieszczanach.

XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej

Śniadanie Daje Moc 08.11.2016

 Dzień Edukacji Narodowej   14 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

Po akcie pasowania na ręce Pani Dyrektor uczniowie przekazali życzenia dla Wszystkich Pracowników szkoły z okazji dnia Komisji Eukacji Narodowej.   Dzień Edukacji Narodowej  - zdjęcia

20 rocznica nadania imienia Żołnierzy - Bohaterów Armii Krajowej Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej

Inaugurcja roku szkolnego 2016/2017