XI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Gminie Niedrzwica Duża „Czy znasz swoją Gminę? już za nami.

Tegoroczna edycja miała formę konkursu historyczno – fotograficznego pod hasłem:

100 lat Niepodległej w Naszej Gminie Miejsca – Wydarzenia – Postacie 1914 – 1921

Naszym projektem pragnęliśmy włączyć się w obchody stulecia niepodległości.

 

Zadaniem uczestników było wykonanie zdjęcia obiektów, pomników, cmentarzy, zabytków, dokumentów, postaci lub pamiątek związanych tematycznie i czasowo z problematyką konkursu oraz dołączenie krótkiego opisu historii przedstawionej na zdjęciu.

W konkursie wzięło  udział 23 uczniów z pięciu szkół podstawowych z terenu naszej gminy tj. z Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej, Sobieszczan, Strzeszkowic Dużych oraz                     z Krężnicy Jarej. Uczestnicy wykazali się bardzo oryginalnym podejściem do tematu. Prace, które napłynęły na konkurs, były bardzo ciekawe i różnorodne. Od zdjęć i historii pokazujących miejsca znane, po niezwykłe , tajemnicze i nie do końca wyjaśnione historie rodzinne.

12 czerwca 2018 roku w budynku GOKSiR w Niedrzwicy Dużej nastąpiło ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy nadesłanych prac.

Komisja konkursowa w składzie: pani Renata Gawryluk-Juszko – plastyk, instruktor GOKSiR w Niedrzwicy Dużej i pan dr Piotr Zieleniak – artysta rzeźbiarz, adiunkt Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, wyłoniła zwycięskie prace w 2 kategoriach.

 

I kategoria: klasy IV - VI

 

I miejsce – Weronika Mańka i Agata Zięba ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

II miejsce – Łucja Bednarczyk ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

III miejsce – Julia Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej

wyróżnienie – Zuzanna Niezgoda ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

 

II kategoria: klasy VII i gimnazjalne

 

I miejsce – Mateusz Płecha ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej, klasa II gimnazjum

II miejsce – Wojciech Rzucidło ze Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych

III miejsce – Gabriela Szkutnik i Anna Marzęta ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej

wyróżnienie – Urszula Kosidło ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej

wyróżnienie – Faustyna Łabiga ze Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej, klasa III gimnazjum

Opiekunami uczniów były panie: Anna Paluch i Magdalena Kosidło – SP Niedrzwica Duża, Anna Jurzyńska – SP Niedrzwica Duża i Sobieszczany, Marzena Drozd – SP Strzeszkowice Duże i Elżbieta Nowakowska – SP Krężnica Jara.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie, gratulujemy ciekawych prac  i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do oglądania wystawy 100 lat Niepodległej w Naszej Gminie Miejsca – Wydarzenia – Postacie 1914 – 1921, która znajduje się w sali widowiskowej GOKSiR

 w Niedrzwicy Dużej.

 

Zdjęcia