Losy absolwentów  Zespołu Szkoł Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej 204/2015 - 2014/2015

Artykuł ze szkolnej gazetki "Grot" - wywiad z absolwentami.

Wykres drogi kształcenia absolwentów Gimnazjum Nr 3 w Krężnicy Jarej

Tabelaryczne zestawienie Losów Absolwentów lat 2004/2005 - 2014/2015