Rok szkolny 2018/2019

 

W dniu 12 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział 15 uczniów z terenu naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Wrona z klasy VI oraz Marcelina Wojtaszko w klasy IIIB gimnazjum. Turniej przeprowadzono w trzech grupach wiekowych. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności zaznajomienie młodzieży z przepisami przeciwpożarowymi, zasadami postępowania na wypadek pożaru i techniką pożarniczą.

Miło nam poinformować, że po dokonaniu oceny testów pisemnych komisja wyłoniła zwycięzców turnieju:

1. W grupie I szkół podstawowych klasa I-VI :

Zuzanna Wrona - uczennica Szkoły Podstawowej Krężnicy Jarej,

2. W grupie II szkół  podstawowych VII, VIII i  gimnazjalnych klasa III:

Marcelina Wojtaszko – uczennica Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej,

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zwycięzcy z poszczególnych grup będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym.

Uczestnicy konkursu mieli oka­zję do zapo­zna­nia się z wypo­sa­że­niem średniego bojo­wego samo­chodu stra­żac­kiego, sta­no­wią­cego wypo­sa­że­nie OSP Krężnica Jara.

zdjęcia z eliminacji

 

Bal Absolwenta 2019

XVI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej  17.11.2018

Akademia z kazji Odzyskania Niepodległości  11.11.2018 

Osiągnięcia plastyczne:

 

 

 Gminny Konkurs Plastyczny na Exlibris widokowy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizowany przez Szkołę Podstawową w Niedrzwicy Kościelnej.

 

Kategoria II kl. VII -VIII, III gim.

I miejsce  Michał Gruszecki    II miejsce Patrycja Chołojczyk

 

 "Ślubowanie klasy pierwszej oraz Dzień Nauczyciela - 12.10.2018"

Dzień Papieski 16.10.2018

Ogólnopolski Konkurs dla szkół Podstawowych "Do Hymnu"  17.10.2018

Pokazy z Fizyki i Chemii 3.10.2018

 Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

zdjęcia