Rok szkolny 2007/2008

Otrzęsiny 2007

Andrzejki 2007

Jasełka 2007

Zdjęcia z dyskotek, gimbal 2008

Przygotowania do Ogólnopolskiego Pzeglądu Teatrów Profilaktycznych

Egzamin 2008

"Bliżej siebie" Gminny Przegląd Teatrów w Niedrzwicy Dużej

Finał Kampanii w Warszawie "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 

Szkolny Przegląd Teatrów profilaktycznych i CIS

Zakończenie roku - Absolwenci 2008