Adres dziennika elektronicznego szkoły: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaniedrzwicaduza

 Nr konta bankowego UG Niedrzwica  Duża na które należy dokonywać wpłat za obiady, kanapki, herbatę:

26 8687 0009 2001 0000 0130 0099 -

prosimy podać imię, nazwisko dziecka i miesiąc za który płacimy. Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca. Informacje o kwocie dostepna w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 

Harmonogram działań WSDZ na rok szkolny 2016/2017

Statut Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 3

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy - Bohaterów Armii Krajowej

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 Kwestionariusz ucznia szkoły podstawowej (.doc) 

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin Świetlicy 

Regulamin szatni

Regulamin boiska szkolnego

Zgoda na udział dziecka w dyskotece szkolnej.