W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nasza szkoła wzięła w dniu 17.10.2018 r. udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”. Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie, przez co najmniej połowę uczniów Szkoły, Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Udział naszych uczniów w konkursie jest dużym wyróżnieniem dla szkoły. Z terenu województwa lubelskiego zakwalifikowano tylko 12 szkół!

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap
Uczniowie szkoły wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r. w siedzibie lub na terenie szkoły. Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz oceni występ uczniów.
II etap
Jury centralne oceni występy szkół, które osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół z każdego województwa). Ocena zostanie dokonana na podstawie zarejestrowanych nagrań.
Jury centralne wskaże laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły zostały laureatami na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs "Do Hymnu" organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Wykonanie utworów przez naszych uczniów.