Zapraszamy

na spotkania Rodziców z Dyrekcją i wychowawcami klas.

 12 września o godzinie 17.00