Tutaj mieszkamy...

Zapraszamy do urokliwej i malowniczej Krężnicy Jarej - publikacja Stowarzyszenia  Społecznego CIS

Krężnica  Jara w obiektywie na tle czterech pór roku - zdjęcia p. Jolanty Kwiecień i uczniów naszej szkoły.

Trudno znaleźć Krężnicę na szczegółowych mapach gdyż nie przebiega przez nią żadna główna droga krajowa ale bardzo łatwo do nas trafić. Stacja kolejowa w Krężnicy Jarej to drugi przystanek pociągów osobowych jadących w kierunku Stalowej Woli, można dojechać komunikacją miejską autobusem nr 8 lub jadąc drogą krajową nr 17 w kierunku Rzeszowa należy skręcic w Strzeszkowicach na skrzyżowaniu w lewo, a potem tylko 6km...

Krężnica Jara to malowniczo położona miejscowość we wschodniej części gminy Niedzwica Duża na styku z granicą miasta Lublina. Bliskie sąsiedztwo Zalewu Zemborzyckiego i ośrodków turystycznych wokół niego odciągją turystów od naszej miejscowości. Przez miejscowość przepływa rzeka Krężniczanka będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Bystrzycy.

Krajobraz dolin meandrującej Krężniczanki, liczne źródła cieków odprowadzających wody do rzeki, Sobieszczanka (dopyw Kręzniczanki), oraz stawy łowieckie tworzą możliwości organizowania wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Krężnicy Jarej.

Dodatkowym atutem miejscowości jest położenie w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przylegającego od wschodu do Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Drzewostan okolic Krężnicy Jarej tworzą sosna zwyczajna, grab i dąb szypułkowy, w podszyciu można znaleźć leszczynę i kalinę a w runie kilka gatunków objętych ochrona przwną: wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, podkolan biały.

Klimat miarkowany kontynentalny z sumą opadów niższą od średniej dla Lubelszczyzny, walory środowiska przyrodniczego, brak ośrodków przemysłowych zatruwających wody i powietrze, to wszystko tworzy unikatowy mikroklimat okolic Kręznicy Jarej szczególnie przyjazny dla osób z chorobami kardiologicznymi.

Właśnie te atrybuty decydują o atrakcji miejscowości, przyciągają nowych mieszkańców nie tylko z Lublina, ale  też innych regionów Polski