Zadania pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga

Zajęcia terapii pedagogicznej

 

Zaburzenia odżywiania (.pdf)

Choroby brudnych rąk (.pdf)

Narkotyki (.pdf)